Vážení rybáři, s ohledem na stávající vládní opatření,  výbor spolku pro splnění brigádní povinnosti nabízí možnost individuálního plnění brigády v roce 2021 provedením těchto prací :

 

Bude započítáno :

1. Odkopání a odstranění hlíny pod a za lavičkami na hrázi.  (již obsazeno)

    (Hlína sahá až k sedáku a maže sedícího)   ………………………   1 až 2 lidi  á 5 hod.

2. Nátěr laviček luxolem ………………………………………………      2 lidi á 10 hod.

3. Odvoz  ořezaných větví na hromádkách okolo rybníka na hromadu na parkoviště pod hrází ……………………………………………  2 lidi á 5 hod.

4. Shrabání a odvezení kamenů a spadaných větví pod stromy podél břehů okolo celého rybníka,  tak aby se dala sekat tráva………  2 lidi á 10 hod.

5.  Dosypání štěrku na břehu k panelům podél zdi u Greenu ………2 lidi á 5 hod. 

 

Organizace dalších společných brigád bude patrně možná až ve druhé polovině roku, kde bude hlavním úkolem vyklizení Bašty, vybetonování nové podlahy, položení vhodné krytiny,  popř. další úpravy a poté nastěhování zpět.

 

Zapůjčení nářadí, kolečka, luxolu a štětců, pily atd. po telefonické domluvě zajistí Ondřej Holuša, K Rybníku 63,  tel.: 606123127, a Michal Rambousek, V Zahradách 172, tel.: 723738100, popř. další členové výboru spolku.            

Rybáři, kteří postavili lavičku na straně u studánky mohou nahlásit počet brigádních  hodin  panu Holušovi.

 

Toto oznámení je vyvěšeno na všech k tomu určených místech v Tursku

Předseda spolku Michal Verner

Evidence brigádních hodin 2018

Evidence brigádních hodin 2019

Termíny aplikace přípravku Baktoma v roce 2020

 

 


 

Brigádní činnost

22.03.2018 09:51
Dne 31.3.2018 do 8,00 hodin se srazem u rybníka v Tursku se uskuteční jarní brigáda.  Bude se dělat úklid kolem rybníka, vyhrabání listí z břehů, vyřezání náletů a jiných dřevin, čištění přítoků -studánky, nátěr laviček, úklid kolem boudy, posuneme cedule zákazu rybolovu, atd....
17.03.2018 07:09
Pro špatné počasí se brigáda dne 17.3.2018 RUŠÍ!  Nový termín brigády bude zvolen podle počasí. Martin Zabranský
10.03.2018 15:29
Brigáda na přípravu rybářské zábavy  bude probíhat ve dvou termínech: Dne 23.3.2018 od 12,30 hod.  se srazem v Křižovnické baště na Tursku - bude se připravovat a montovat parket, připravovat stoly, tombola, šipky, atd. Dne 24.3.2018  od 12,30 hod. se srazem v Křižovnické...
09.03.2018 07:45
Dne 17.3.2018 do 8,00 hodin se srazem u rybníka v Tursku se uskuteční jarní brigáda.  Bude se dělat úklid kolem rybníka, vyhrabání listí z břehů, vyřezání náletů a jiných dřevin, čištění přítoků -studánky, nátěr laviček, úklid kolem boudy, posuneme cedule zákazu rybolovu, atd....
24.01.2018 14:10
Na výroční členské  schůzi 20.1.2018 bylo odsouhlaseno, že členům, kteří se  aktivně zapojí  při přípravě a konání  rybářské zábavy v roce 2018  bude započteno 5 brigádních hodin.
<< 1 | 2

Kontakt na brigádního referenta

Martin Zabranský

E-mail: martinzabran@atlas.cz

Tel: 602 250 498

Kontakt

Rybářský spolek STUDÁNKA Tursko Čestmírovo nám. 59
Tursko
25265
Předseda Michal Verner
774 700 524
michalverner@seznam.cz